อิสราเอลพักขัดแย้ง ยอมตั้งรัฐบาลแห่งชาติสู้โควิด-19

นายกรัฐมนตรีรักษาการของอิสราเอล สามารถตกลงจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติร่วมกับนายเบนจามิน แกนซ์ หัวหน้าฝ่ายค้านได้สำเร็จเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมานี้ โดยข้อตกลงการแบ่งอำนาจ ระบุให้นายเนทันยาฮูยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อไป 18 เดือนก่อนที่จะส่งมอบอำนาจให้กับนายแกนซ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก 18 เดือน

แล้วจึงมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ตามกำหนด 3 ปีเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งที่ 4 ในระยะเวลาปีเศษ ซึ่งจะทำให้ระบบการเมืองของอิสราเอลชะงักงันในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ระบาดอย่างหนักอยู่ขณะนี้ จากข้อตกลงนี้แม้จะยืนยันได้ว่าคดีคอร์รัปชัน 3 คดีที่นายเนทันยาฮูถูกฟ้องร้องกล่าวหาอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการที่นายเนทันยาฮูใช้อิทธิพลในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทรกแซงสื่อสารมวลชนเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้จะยังคงต้องดำเนินต่อไป แต่เมื่อนายเนทันยาฮูยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในช่วงเวลาการไต่สวนพิจารณาคดีและจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ยากที่สุดแต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้โดยที่ฝ่ายนายแกนซ์หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจะเข้าควบคุมกระทรวงครึ่งหนึ่งและได้กระทรวงที่สำคัญมาก 2 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ

Scroll to top