วิธีง่ายๆ สำหรับการขนย้ายหา รถกระบะรับจ้าง ที่ดีที่สุด

วิธีง่ายๆ สำหรับการขนย้ายหา รถกระบะรับจ้าง ที่ดีที่สุด เมื่อการขยับขยายเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คับแคบลง การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ก็ตามมา ปัญหาของการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของในบ้านคงจะดีหากมีคนดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียหายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและครอบคลุมในความต้องการ

หากคุณต้องการขนย้ายสินค้า..ต้องทำอย่างไร?

1. สำรวจ… เริ่มจากการสอบถามข้อมูลการขนย้ายและนัดหมายเพื่อประเมินสิ่งของ

2. ประเมินและให้คำปรึกษา…เริ่มจากการสำรวจสิ่งของที่จะขนย้าย ประเมินปริมาตรสิ่งของ ระยะเวลาการทำงาน และตรวจเช็คระยะทาง, เส้นทางการขนย้ายจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง

3. จัดส่งใบเสนอราคาและนัดหมาย…เพื่อยืนยันวันปฎิบัติงานและแนะนำถึงขอบเขตการให้บริการ โดยเตรียมความพร้อมของทีมงาน ประเภทรถรวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการขนย้าย

4. ปกป้องพื้นที่…หลังจากนัดหมายตกลงวันขนย้ายเรียบร้อย ทางบริษัทจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับปกป้องพื้นและผนังภายในบ้านที่เป็นเส้นทางการขนย้ายดังกล่าว

5. บรรจุหีบห่อ… เมื่อทำการบรรจุหีบห่อสิ่งของเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดร่องรอยความเสียหายแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนขั้นตอนการบรรจุสินค้าและแยกประเภทของการส่งของ (ในกรณีที่ต้องส่งทางเครื่องบินหรือเรือ) หากว่าชิ้นใดที่มีร่องรอยจะมีการถ่ายภาพเพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบและบันทึกรายการลงใน Packing list และไม่ต้องกังวลถึงความเสียหายเพราะ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015,และ FIDI FAIM Plus พร้อมส่งมอบงานบริการระดับมาตรฐานสากล

6. ขนย้าย… กำหนดการเคลื่อนย้ายสิ่งของและกล่องที่บรรจุสิ่งของแล้ว โดยจะแยกตามห้อง พร้อมกับ running number เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งของได้รับการบรรจุหีบห่อครบถ้วน และพร้อมสำหรับการขนย้ายไปยังบ้านปลายทาง (สามารถให้บริการขนย้ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ)

7. แกะหีบห่อ… งานขนย้ายภายในประเทศเมื่อสิ่งของมาถึงจุดหมายปลายทาง ทีมงานขนย้ายของจะช่วยลูกค้าแกะหีบห่อสิ่งของตามที่ลูกค้าต้องการ แต่หากเป็นการจัดส่งปลายทางอยู่ในต่างประเทศนั้น ทางบริษัทจะคัดเลือกตัวแทนปลายทางที่ได้รับมาตรฐานการขนย้ายระหว่างประเทศ

8. จัดวาง…ผู้ควบคุมงานขนย้ายจะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าในการกำหนดจุดจัดวางสิ่งของ โดยวางในจุดที่เหมาะสมและปลอดภัย

เพียงเท่านี้ทุกกระบวนการเคลื่อนย้ายจะไม่ใช่เรื่องยากของคุณอีกต่อไปเพราะทุกกระบวนการได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดีเพื่อให้ทุกการขนย้ายสินค้าเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ

Scroll to top