รมว.สธ.ยังไม่รู้มติ คกก.สถานพยาบาล

รมว.สธ. ยังไม่รับทราบมติ คณะกรรมการสถานพยาบาล เรื่องให้ยาที่ใช้ใน รพ.ไม่เข้าข่าย เป็นสินค้าตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมติของคณะกรรมการสถานพยาบาลวานนี้(14ก.พ.) ว่ายาที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลที่จะต้องสั่งจ่ายตามการวินิจฉัยของแพทย์ เข้าข่ายเป็นบริการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถไปซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินค้าตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อเสนอที่ให้ประชาชนถือใบสั่งยาไปซื้อยาจากร้านขายยาซึ่งราคาถูกกว่าค่ายาในรพ.เอกชน ก็ไม่สามารถทำได้ ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ดังนั้นจึงไม่อาจตีความ

อย่างไรก็ตาม หลักการคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ และเป็นธรรมกับผู้ให้บริการด้วย ดังนั้นดูตามความเหมาะสม การที่ระบบจะไปได้ต้องมีความสมดุลทั้ง 2 ฝ่าย เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

Scroll to top