มรดกโลกขององค์การยูเนสโก

วัดบางแห่งยังคงมีการใช้งานอยู่ขณะที่บางแห่งมีถิ่นที่อยู่ในสวนที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม อาคารวัด Lingaraj ในศตวรรษที่ 11 ที่น่าประทับใจอาจไม่สามารถเปิดให้แก่ชาวฮินดูที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติได้ แต่บ่อขนาดใหญ่และถนนโดยรอบที่ล้อมรอบนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับฆราวาสในอินเดียในปัจจุบัน

วัด Mukteshvara ในศตวรรษที่ 10 ที่มีขนาดใหญ่มีการแกะสลักอันงดงามของนักเต้นหญิงและช้าง ความหลงใหลในความรักของคู่รักที่ดูสง่างามแม้ว่าการหาประโยชน์ของพวกเขาจะไปไกลเกินกว่าที่สังคมสุภาพอาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม ย่านเมืองเก่าของ Bhubaneshwar

Scroll to top