ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุกับดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นอุบัติเหตุต้นไม้ในบ้านล้มทับทำให้เสียชีวิตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยยืนยันว่า ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์เสียชีวิตแล้ว หลังจากประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ

ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลคามิลเลียนไปชันสูตรต่อไปสำหรับ นางเดือนเด่น เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการวิจัยปัญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย นโยบายการแข่งขัน การป้องกันการผูกขาด นโยบายการค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

Scroll to top