ความเสียหาย 200 ล้านบาทในโรงงานผลิตอาหารทะเล

ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7.30 น. เช้านี้ (2 ก.ค. 2018) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 200 ล้านบาท แต่ไม่มีรายงานการบาดเจ็บใด ๆ ทั้งสิ้น

เปลวไฟที่ บริษัท ไทยรอยัลอาหารแช่แข็งซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของจังหวัดนี้และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าประเภทนี้ที่มียอดจำหน่ายทั่วประเทศหมดไปจากการควบคุมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

เครื่องยนต์ดับเพลิงจำนวน 20 คันและกองดับเพลิงจำนวนมากมีปัญหาในการควบคุมความร้อนเนื่องจากอาคาร 2 ชั้นขนาดใหญ่กระจายอยู่เกือบ 2 ไร่ถูกนำมาใช้ในการทอดปลาทะเลและมีน้ำมันปรุงอาหารอยู่รอบ ๆ นอกจากนี้ยังมีกองกล่องโฟมที่ทำให้เกิดประกายไฟ

ผู้บริหารของโรงงานแห่งนี้ ได้แก่ นายทวีวิลเลี่ยมและนายอำไพหะรักษ์ไสวประธานสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและเลขาธิการสมาคมอาหารแช่แข็งของไทยตามลำดับ

Scroll to top