คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงทางการเงิน

มีรายงานว่าคนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงและไม่มีเงินออมในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณอายุ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเสพติดเพื่อความสบายใจซึ่งเงินที่ใช้อยู่ในมือของเจ้าของ

ข่าวดีก็คือบุคคลที่มีรายได้น้อยมีการออมเพิ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เงินฝากออมทรัพย์จะแสดงผ่านการออมทรัพย์ปกติประกันชีวิตพันธบัตรและอื่น ๆ ข้อมูลนี้มาจากการวิจัยของธนาคารออมสิน พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนมากกว่า 32% มีเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 1,500 บาทต่อเดือนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและเป็นฐานในการลงทุนต่อไป ในกรณีที่ไตรมาสหนึ่งมีเป้าหมายที่จะใช้เงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

ผู้ที่ไม่มีเงินฝากออมทรัพย์จะหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในกรณีที่รายได้จำเป็นต้องใช้สำหรับค่าอาหารรถค่าเช่าซื้อและในหลายกรณีรายได้ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลหรือครอบครัวได้ทุกเดือน

ธนาคารทหารไทยได้ทำการค้นคว้าที่คล้ายคลึงกันซึ่งผลลัพธ์จากประชาชนกว่า 35 ล้านคนตกตะลึง กว่า 80% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 54 ปีมีเงินออมที่ไม่สามารถแม้แต่จะมีอายุ 6 เดือนและมีเพียง 20% ที่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้งานได้มากกว่า 20% ทั้ง Gen Y และ Gen X ถูกรวมไว้ในงานวิจัยนี้และส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ได้แก่ พนักงาน salarymen และ freelancers

นอกจากนี้กว่า 70% ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทยังคงประสบปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สาเหตุหลักมาจากไลฟ์สไตล์ที่ติดการกระทำที่รวดเร็วและสะดวกสบายเช่นการรับประทานอาหารในร้านอาหารนิสัยชอบสื่อสังคมออนไลน์และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ที่หลังใช้เวลามากกว่าหนึ่งในสี่ของสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่จำเป็น

สิ่งที่หมายถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้บริโภคคือผู้ที่ถือบัตรเครดิตมากกว่า 50% ไม่สามารถจ่ายเงินเต็มจำนวนรายเดือนได้และกว่า 48% เลือกที่จะชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย นี่เป็นนิสัยที่เป็นพิษซึ่งเป็นประเด็นหลักในการบริโภคเงินในอนาคตหรือเพียงแค่เงินที่พวกเขายังไม่มี ด้วยวิถีชีวิตแบบนี้ผู้บริโภคลืมคิดถึงอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการเงินเมื่ออายุเกษียณเข้ามา

เป็นเรื่องน่าเศร้า แต่เป็นความจริงที่ว่าเพียง 38% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 54 ปีพิจารณาถือบัญชีแยกต่างหากสำหรับการชำระเงินรายวันและบัญชีออมทรัพย์ กว่า 49% ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องการเลื่อนแผนการออมและมุ่งเน้นไปที่ความสุขในวันนี้ ที่ 13% ไม่ได้พิจารณาความคิดของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพียง 35% เท่านั้นที่สามารถประหยัดเงินได้ทุกเดือน ในกรณีที่กว่า 21% ไม่เคยแม้แต่จะพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนกับสิ่งที่จะทำอย่างไรกับรายได้ต่อเดือนของพวกเขาอื่นนอกเหนือจากการใช้มันในแต่ละวัน

Scroll to top