กลยุทธ์ในการป้องกันการลุกลามของโรคปอด

การแสดงออกของยีนที่ไม่ซ้ำกันใน IPF นักวิจัยพบว่าลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะที่รู้จักกันซึ่งส่งผลในการผลิตเพิ่มขึ้นของเมือกในปอดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ IPF พวกเขายังพบว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับโรคปอดอักเสบรูมาตอยด์ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการตั้งเป้าหมาย MUC5B ในทางเดินหายใจของผู้ป่วย

ที่เป็นพรีคลินิคอลขั้นตอนของโรคปอดคั่นระหว่างหน้าแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการป้องกันการลุกลามของโรคปอดพรีนอล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการค้นพบทางพันธุกรรมในโรคของมนุษย์สามารถสร้างสมมติฐานใหม่ ๆ ได้อย่างไรเช่นที่เกี่ยวข้องกับการล้างเยื่อบุผิวบกพร่องซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบกลไกโมเลกุลใหม่และการพัฒนาการวินิจฉัยเบื้องต้นและการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นสำหรับโรคปอด

Scroll to top